diumenge, 16 de gener de 2011

Treball en el fòrum

Aquesta activitat s'adreça a 2n de batxillerat, dins la matèria de modalitat de literatura castellana. L'0bjectiu és treballar la poesia barroca amb comentaris de tres sonets de Góngora, Lope de Vega i Quevedo.
NOM DE L’ACTIVITAT : Anàlisi i comentari dels  poemes  de Góngora, Lope de Vega  i Quevedo.
NIVELL:  2n de batxillerat   LLENGUA: Llengua i literatura castellana     
DURADA: 1 hora                                                                          
TASCA:  Comparar tres sonets  llegits a classe (un de cada autor) i aportar comentaris sobre el tractament del tema, l’estructura argumental, els  recursos estilístics i l’estil.
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN                                  
        Competències transversals
Les competències comunicatives:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
2. Competències artística i cultural
Les competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital
5. Competència d'aprendre a aprendre
Les competències personals:
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competències específiques centrades en conviure i habitar el món
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana

OBJECTIUS I CONTINGUTS de l'àrea: Coneixement de la poesia dels segles d’Or.
RECURSOS Aula d’informàtica. Accés al Moodle del curs .   Els tres poemes per comentar i  videos de youtube amb la recitació dels poemes
ACTUACIÓ
1.-Crear un tema en el fòrum que es digui “Anàlisi i comentari dels  poemes  de Góngora, Lope de Vega  i Quevedo”
2.-Presentar els tres  sonets que seran objecte de comentari amb un enllaç al Centre Virtual Cervantes   3.-Presentar els audios i vídeos de la recitació dels poemes
4-Donar les pautes d’intervenció i la valoració (avaluació del’activitat) i d’ús del
Llenguatge. Adequació en el registre i ús de la terminología adecuada (nomenclatura recursos estilístics…)
DIMENSIONS           Graella de seguiment del Fòrum de lectura


Nom alumne
Número de Fòrums on ha intervingut
Contingut Rellevant? Adequat?
Expressió adequada 
Ortografia
NotaAVALUACIÓ:                                                                                        
  1.   Graella d’avaluació. Graella de seguiment del forum                            
  2.  Barem de puntuació
          9-10 EXCEL.LENT                                                                                                        
  Intervenir més de 5 vegades justificant  les idees/opinions.                                                                  
  Manifestar coneixements de la poesia barroca.                                                                           
 Ajustar el contingut al tema del forum, amb comentaris de les semblantes i diferències temàtiques i  estilístiques.                                                                                                                                 
  Expressar-se educadament                                                                                                               
  Fer dues preguntes als companys i respondre dues preguntes d’aquests.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada